Asset Publisher Asset Publisher

Back

ZWALCZANIE PĘDRAKÓW CHRABĄSZCZY

ZWALCZANIE PĘDRAKÓW CHRABĄSZCZY

Lasy Nadleśnictwa Narol przez szereg lat nękane były niekorzystnymi zjawiskami mającymi wpływ na osłabienie ich odporności. Efektem tego były gradacje chrabąszcza majowego i kasztanowca notowane już od lat 40-tych XX wieku, a następnie w latach 1960, 1965, 1995, 1999, 2003, 2007 i 2011.

Od wiosny 2011 roku kiedy odbyła się ostatnia rójka chrabąszczy minęło błyskawicznie trzy lata. W tym czasie Nadleśnictwo Narol zwalczało pędraki chrabąszczy w 2012 roku jednorazowo na pow. 97 ha i w 2013 roku dwukrotnie na pow. 126,75 ha, w tym pierwszy zabieg na pow. 119,58 ha, natomiast drugi na pow. 117,42 ha. 
Zwalczanie pędraków było prowadzone za pomocą sprzętu naziemnego (ciągnik i opryskiwacz), doglebowo przy użyciu preparatu Dursban 480 EC. Skuteczność zabiegu była bardzo wysoka i przekroczyła 90 %.
 W 2014 roku pędrak jest w 3 stadium rozwoju i przygotowuje się do przepoczwarczenia pod koniec czerwca. Dlatego też bardzo intensywnie żeruje ogryzając systemy korzeniowe sadzonek drzew, przez co wyrządza duże szkody w uprawach i młodnikach. Ze względu na brak środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w leśnictwie przed szkodnikami korzeni, nie można było przystąpić do zwalczania pędraków. Pod koniec kwietnia Instytut Badawczy Leśnictwa zwrócił się z prośbą do Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczeń i testów do celów badań i rozwoju związanych z uwalnianiem do środowiska środka ochrony roślin Dursban 480 EC w ochronie upraw leśnych przed pędrakami. Podstawą prawną badań była decyzja wydana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na ograniczoną ilość prowadzonych doświadczeń w maju zabezpieczyliśmy 40 ha upraw leśnych, wytypowanych na podstawie zagrożenia, wynikającego z ilości pędraków znalezionych w dołach próbnych. 
Wszystkie uprawy i młodniki zagrożone szkodami od pędraków są obserwowane na bieżąco przez pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Narol i pracowników Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie. Szczególnie monitorujemy uprawy, które nie były zabezpieczane chemicznie przed pędrakiem w roku bieżącym, gdyż już widać na tych powierzchniach uszkodzenia sadzonek sięgające kilku procent.
Wymogi unijne zabraniają leśnikom stosowania środków chemicznych do doglebowego zwalczania szkodników korzeni w latach następnych, dlatego też wyprowadzenie upraw będzie bardzo trudnym zadaniem, a walka z pędrakiem będzie dla miejscowych leśników priorytetowym działaniem w celu utrzymania trwałości lasów. 
Dużym sprzymierzeńcem leśników w ograniczaniu populacji pędraków jest dzik, który „zadomowił" się w naszych lasach i systematycznie buchtując wybiera pędraki z zagrożonych powierzchni.  
Na maj 2015 roku spodziewany jest wylot chrabąszczy z ziemi i rozpocznie się kolejna 6 rójka chrabąszczy, prawdopodobnie na bardzo dużej powierzchni, liczonej w tysiącach hektarów.