Asset Publisher Asset Publisher

Back

Czas na grzyby

Czas na grzyby

Sprzyjające warunki atmosferyczne wpłynęły na wysyp grzybów  w naszych lasach. Najczęściej spotykane są na razie prawdziwki, kozaki i maślaki. Jest to pierwszy tak intensywny wysyp w tym roku dlatego i chętnych do zbioru jest bardzo wielu.

Udając się do lasu na grzyby pamiętajmy o właściwym prowadzeniu zbioru. Zbierajmy tylko te grzyby, do których mamy 100% pewność. Nie niszczmy grzybów niejadalnych i trujących, są one pokarmem dla zwierząt leśnych. Grzyby są symbiontami drzew i krzewów. Prowadząc zbiór wykręcajmy je delikatnie z podłoża tak, żeby nie uszkodzić grzybni.

Nie pozostawiajmy śmieci w lesie po sobie. Zabierajmy je ze sobą  z powrotem lub wyrzućmy do koszy na śmieci przy drogach lub parkingach leśnych, na których pozostawiamy samochody. 

Należy również pamiętać, że nie wszędzie można grzyby zbierać. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

1) uprawy leśne do 4 m wysokości;

2) powierzchnie doświadczalne, drzewostany nasienne, rezerwaty;

3) ostoje zwierząt;

4) źródliska rzek i potoków;

5) obszary zagrożone erozją.

Ponadto Nadleśniczy jest upoważniony do wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:

1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;

2) występuje duże zagrożenie pożarowe;

3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

 

                                                                                                                          Tekst: Starzyk Wojciech

                                                                                                                          Zdjęcia: Marceli Kot