Aktualności Aktualności

Powrót

Wizyta pracowników RDLP Łódź

Wizyta pracowników RDLP Łódź

W dniu 17.07.2017 r. teren Nadleśnictwa Narol odwiedziła grupa leśników z RDLP Łódź z pracownikiem ZOL w Łodzi oraz Naczelnikiem Wydziału Gospodarowania i Ochrony Ekosystemów na czele. Po przywitaniu uczestników wyjazdu zawodowego oraz przedstawieniu charakterystyki Nadleśnictwa, Pan Nadleśniczy zaprosił wszystkich na lustrację terenową celem zobrazowania występujących szkód wyrządzanych przez pędraki chrabąszczy kasztanowca i majowego oraz stosowanych metod zwalczania pędraków. Lustracją została objęta szkółka leśna w Łówczy oraz teren leśnictw: Chotylub, Złomy i Wola Wielka. Był to doskonały czas do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z problematyką szkód wyrządzanych przez pędraki oraz sposobów ochrony upraw przed tym uciążliwym szkodnikiem.    

                                                                                                          Tekst i zdjęcia: Marian Kraczowski