Aktualności Aktualności

Powrót

Martwe bieliki

Martwe bieliki

To już czwarty martwy bielik znaleziony w tym roku na terenie naszego Nadleśnictwa. Pierwszy ptak został znaleziony 14 stycznia a ostatni 7 marca. Najbardziej niepokojąc jest fakt, że wszystkie ptaki zostały znalezione w tym samym rejonie w okolicach miejscowości Nowy Lubliniec. W dwóch przypadkach w niedalekiej odległości od padłych ptaków znaleziono nadjedzone truchła lisów.

Dieta bielików składa się w głównej mierze  z ryb. Rzadziej poluje na ptactwo wodne i ssaki. Jednak w okresie zimowym, głównie z powodu ograniczonej dostępności do bazy pokarmowej, bieliki pożywiają się również znalezioną padliną.

W związku z tym, że bielik zwyczajny jest ptakiem objętym ścisłą ochroną prawną o zaistniałych sytuacjach zostały powiadomione: Policja, RDOŚ w Rzeszowie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie oraz Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Próbki trzech bielików zostały oddane do analiz laboratoryjnych i okazało się, że w każdym przypadku przyczyną śmierci ptaków było otrucie związkiem chemicznym- karbofuranem. Substancja ta była stosowana do produkcji środków chemicznych używanych w rolnictwie, które ze względu na swoją wysoką toksyczność wobec zwierząt zostały wycofane z możliwości stosowania w grudniu 2008r. Po tym czasie wszelkie pozostałości tego środka powinny zostać zutylizowana lecz jak widzimy nie wszyscy wywiązali się z tego obowiązku. Próbki czwartego bielika zostaną wysłane do analiz w najbliższej przyszłości, zaraz po tym jak Policja zakończy czynności wyjaśniające. W przypadku ostatniego ptaka spodziewamy się również takich samych wyników.

Znalezione wszystkich czterech ptaków w tym samym rejonie sugeruje jednego sprawcę. Najprawdopodobniej lisy zostały celowo otrute z powodu wyrządzania szkód  w gospodarstwach domowym a martwe bieliki są dalszą konsekwencją tych czynów.  W przeszłości miały miejsce podobne incydenty, z których najbardziej drastyczny był przypadek z 2006 roku kiedy to również w okolicach Nowego Lublińca przy jednym otrutym lisie znaleziono cztery martwe bieliki. W tamtym przypadku przyczyną śmierci wszystkich zwierząt był także karbofuran.   

Śmierć tylu chronionych ptaków to bardzo niepowetowana strata dla środowiska naturalnego. Bielik zwyczajny to największy szponiasty ptak Europy. Ponadto jego podobizna zdobi godło naszego kraju. Jako leśnicy i przyrodnicy apelujemy o rozwagę i wyobraźnię. Nieprzemyślane działania mogą przynieść za sobą nieprzewidziane konsekwencje, które w tym przypadku okazały się tragiczne w skutkach.

 

                                                                             Tekst: Marceli Kot

                                                                             Zdjęcia: pracownicy Nadleśnictwa Narol