Aktualności Aktualności

Powrót

Lotnicze zwalczanie chrabąszczy w 2019r

Lotnicze zwalczanie chrabąszczy w 2019r

Na początku maja w lasach naszego regionu (tereny Nadleśnictw: Narol, Lubaczów, Oleszyce, Jarosław, Tomaszów, Józefów) zostanie przeprowadzona lotnicza akcja zwalczania chrabąszczy. Konieczność przeprowadzenia na tak dużą skalę zabiegów chemicznych jest wynikiem drastycznego wzrostu populacji tego owada, którego larwy- pędraki wyrządzają poważne szkody nie tylko w leśnictwie ale również w rolnictwie i sadownictwie.

Właśnie temu zagadnieniu została poświęcona konferencja, która odbyła się 15 kwietnia w Baszni Dolnej. Organizatorami wydarzenia byli leśnicy a jej uczestnikami pszczelarze, samorządowcy, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie oraz inni zaproszeni goście.

Podczas wykładów słuchacze mieli możliwość zaznajomienia się z biologią chrabąszczy oraz skalą szkód, która dotyka nasze lasy w szczególności przez żerujące pod ziemia pędraki tego owada. Poszczególni prelegenci omówili zagadnienia związane z przeprowadzeniem akcji charakteryzując środki chemiczne, które będą użyte do zwalczania owadów oraz same techniczne i logistyczne szczegóły dotyczące akcji.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zagadnienia:

  1. Planowany termin przeprowadzenia zabiegów to pierwsza dekada maja- opryski muszą być wykonywane w czasie kiedy owady będą miały okres godowy (rójkę) wtedy są aktywne i najłatwiej je unicestwić.

 

  1. Dla leśników najbardziej dotkliwa jest „podziemna działalność” larw chrabąszczy-pędraków, które żyją pod ziemią blisko cztery lata. Przechodzą wtedy swój skomplikowany cykl rozwojowy i żerują na korzeniach roślin w tym na korzeniach drzew. Walka z pędrakami w glebie jest bardzo trudna dlatego jedyną drogą do ograniczenia liczebności tego owada jest oprysk, który zlikwiduje owady podczas lotów, zanim się rozmnożą i złożą jaja.

 

  1. Jedna samica chrabąszcza składa średnio ok 60 jaj, z których następnie wylęgają się młode larwy. Jeżeli statystycznie przyjmiemy, że spośród tych 60 jaj wylegnie się połowa samic (30), które to następnie znowu złożą po 60 jaj to możemy uzmysłowić sobie skalę problemu.

 

  1. Każdego roku poszczególne szczepy tego owada przechodzą różne stadia rozwojowe- jedne jako owady latające przechodzą rójkę a inne jako jednoroczne larwy przepoczwarzają się w larwy dwuletnie itd. Nasze tereny (Roztocze i Puszcza Solska) charakteryzują się tym, że regularnie co cztery lata przychodzi na świat bardzo liczny szczep chrabąszczy, który przyjmuje znamiona gradacji. Właśnie w tym roku ten bardzo liczny szczep będzie przechodził rójkę i musimy zrobić wszystko aby zapobiec dalszemu powiększaniu się liczebności tego pokolenia chrabąszczy.
  2. Szczegóły akcji zostały przygotowane z należytą starannością i dbałością o wszelkie wymogi i pozwolenia środowiskowe. Wszystkie nadleśnictwa przygotowały projekt terenów przeznaczonych do wykonania oprysku. Do zabiegów lotniczych zostały zakwalifikowane lasy w odległości 100 metrów od cieków i zbiorników wodnych, ujęć wody, źródlisk, zlokalizowanych w lesie pasiek, obszarów chronionych (min. rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych), oddalone od zabudowań oraz poza strefami ochrony zwierząt i głównymi drogami publicznymi. Rezultatem tych prac jest sporządzenie pól zabiegowych nad którymi będą wykonywane opryski. Trzeba tutaj zaznaczyć, że zabiegi obejmą nie tylko Lasy Państwowe ale także lasy pozostałych form własności, które sąsiadują z terenami nadleśnictw. Przybliżoną powierzchnie zabiegu prezentuje poniższa tabelka.

 

Nadleśnictwo

Powierzchnia Lasów Państwowych [ha]

Powierzchnia lasów pozostałych form własności (chłopskie, gminne) [ha]

Narol

8300

750

Lubaczów

12350

2650

Oleszyce

1250

-

Tomaszów

6500

550

Józefów

13100

1050

Zwierzyniec

7500

400

suma

49000

5400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Środkiem używanym w walce z owadem będzie „Mospilan 20 Sp”. Insektycyd dobrze znany wszystkim rolnikom, którzy używany jest do walki ze szkodnikami rzepaków i upraw ziemniaka. Środek ma działanie kontaktowe i żołądkowe a jego zaletą jest wysoka obojętność dla owadów zapylających rośliny. Dawka środka została ograniczona do niezbędnego minimum  i wynosi 04 kg/ ha lasu. Do roztworu cieczy roboczej dodawany jest również specjalny środek (adiuwant), który zwiększa lepkość kropel oprysku oraz zapobiega jej wysychaniu podczas opadania na korony drzew. Z racji niskiej dawki środka chemicznego największa skuteczność w zabijaniu chrabąszczy będzie wykazywało jego działanie żołądkowe. Owady podczas rójki będą żywić się liśćmi drzew i krzewów, na które wcześniej spadną kropelki oprysku. Przy tak niskiej dawce działanie kontaktowe będzie miało znikomą intensywność. Taki stan rzeczy pozwoli w dużym stopniu ograniczyć śmiertelność innych owadów( np. owadów zapylających, które po prostu nie żerują na liściach).

 

  1. Opryski będą wykonywane podczas odpowiednich warunków pogodowych (dopuszczalna prędkość wiatru do 4m/s , brak opadów deszczu, odpowiednia wilgotność powietrza, itd.) jedynie w godzinach rannych  i wieczornych.

 

  1. Pomimo tego, że wszelkie dane opisane na etykiecie informacyjnej środka „Mospilan 20 Sp” wskazują, że jest on obojętny dla pszczół. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia zdecydowano jednak wyłączyć z zabiegu tereny w pobliżu pasiek, które są zlokalizowane na terenach nadleśnictw (właściciele pasiek zlokalizowanych na terenach będących w zarządzie nadleśnictw powinni mieć w tym celu spisane specjalne porozumienie wydawane na wniosek zainteresowanego- właściciela pasieki).  Właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach prywatnych oraz na polach sąsiadujących z terenami przeznaczonymi do wykonania zabiegu prosi się o zainteresowanie sprawą. Rozpoznanie czy na terenach sąsiadujących z ich pasieką planowane są takie zabiegi i w miarę możliwość ograniczenie w wywożeniu owadów na pożytki w tym czasie trwania oprysków. W celu uzyskania informacji prosimy o kontaktowanie się z terytorialnie odpowiedzialnym nadleśnictwem. W dokumentacji fotograficznej ze spotkania przedstawiamy mapę z lokalizacją pól zabiegowych na terenie Nadleśnictwa Narol.

                            

  1. Poszczególne nadleśnictwa będą na bieżąco informować na swoich stronach internetowych o terminach oraz przebiegu całej akcji.

 

Szanowni Państwo,

1. Informujemy, że w dniu 07.05.2019 r. w godzinach wieczornych oraz w dniu 08.05.2019r. w godzinach porannych zostanie wykonany zabieg agrolotniczy na następujących polach zabiegowych (oznaczenia pól zgodnie z zamieszczoną poniżej mapą zabiegów):

Nar 18, Nar 20

   

2. Informujemy, że w dniu 08.05.2019 r. w godzinach wieczornych oraz w dniu 09.05.2019r. w godzinach porannych zostanie wykonany zabieg agrolotniczy na następujących polach zabiegowych (oznaczenia pól zgodnie z zamieszczoną poniżej mapą zabiegów):

Nar 20, Nar 21, Nar 17, Nar 18, Nar 19, Nar 11, Nar 12, Nar 13, Nar 14, Nar 15, Nar 16, Nar 7, Nar 8, Nar 9

 

3. Informujemy, że w dniu 09.05.2019 r. w godzinach wieczornych oraz w dniu 10.05.2019r. w godzinach porannych zostanie wykonany zabieg agrolotniczy na następujących polach zabiegowych (oznaczenia pól zgodnie z zamieszczoną poniżej mapą zabiegów):

Nar 17, Nar 11, Nar 12, Nar 13, Nar 14, Nar 15, Nar 16, Nar 7, Nar 8, Nar 9

 

4. Informujemy, że dalsze kontynuowanie zabiegów agrolotniczych wymienionych w pkt 3 odbędzie się w dniu 10.05.2019r. wieczorem oraz 11.05.2019r. (w godzinach porannych) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak opadów deszczu).

 

5. Informujemy, że w dniu 11.05.2019r. w godzinach wieczornych oraz w dniu 12.05.2019r  w godzinach porannych zostanie wykonany zabieg agrolotniczy na następujących polach zabiegowych (oznaczenia pól zgodnie z zamieszczoną poniżej mapą zabiegów):

Nar17, Nar11, Nar13, Nar14, Nar10, Nar22

 

6. Informujemy, że w dniu 12.05.2019r. w godzinach wieczornych oraz w dniu 13.05.2019r. w godzinach porannych zostanie wykonany zabieg agrolotniczy na następujących polach zabiegowych (oznaczenia pól zgodnie z zamieszczoną poniżej mapą zabiegów):

Nar13, Nar14, Nar22, Nar3, Nar5, Nar6

 

7. Informujemy, że w dniu 13.05.2019r. w godzinach wieczornych oraz w dniu 14.05.2019r. w godzinach porannych zostanie wykonany zabieg agrolotniczy na następujących polach zabiegowych (oznaczenia pól zgodnie z zamieszczoną poniżej mapą zabiegów):

Nar13, Nar14, Nar22, Nar3, Nar5, Nar6

 

8. Informujemy, że w dniu 14.05.2019r. w godzinach wieczornych oraz w dniu 15.05.2019r. w godzinach porannych zostanie wykonany zabieg agrolotniczy na następujących polach zabiegowych (oznaczenia pól zgodnie z zamieszczoną poniżej mapą zabiegów):

Nar3, Nar4, Nar22, Nar3, Nar5, Nar6

 

9. Informujemy, że dalsze kontynuowanie zabiegów agrolotniczych wymienionych w pkt 8 odbędzie się w dniu 15.05.2019r. wieczorem oraz 16.05.2019r. (w godzinach porannych) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak opadów deszczu).

 

10. Informujemy, że dalsze kontynuowanie zabiegów agrolotniczych wymienionych w pkt 8 odbędzie się w dniu 16.05.2019r. wieczorem oraz 17.05.2019r. (w godzinach porannych) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak opadów deszczu).

 

10. Informujemy, że dalsze kontynuowanie zabiegów agrolotniczych wymienionych w pkt 8 odbędzie się w dniu 17.05.2019r. wieczorem oraz 18.05.2019r. (w godzinach porannych) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak opadów deszczu).

 

11. Informujemy, że w dniu 18.05.2019r. w godzinach wieczornych oraz w dniu 19.05.2019r. w godzinach porannych zostanie wykonany zabieg agrolotniczy na następujących polach zabiegowych (oznaczenia pól zgodnie z zamieszczoną poniżej mapą zabiegów):

Nar1, Nar3, Nar4, Nar5, Nar6, Nar22

 

12. Informujemy, że kontynuowanie zabiegów agrolotniczych wymienionych w pkt 11 odbędzie się w dniu 19.05.2019r. wieczorem oraz 20.05.2019r. (w godzinach porannych) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak opadów deszczu).

 

13. Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 20.05.2019 r. w godzinach porannych zostało zakończone zwalczanie agrolotnicze chrabąszczy kasztanowca i majowego na terenie lasów (niepaństwowych i państwowych) w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Narol.